Εξομάλυνση - Γεμίσματα Δαπέδων

 
 
Εξομάλυνση - Γεμίσματα Δαπέδων
 
 
 
Η εξομάλυνση του δαπέδου είναι απαραίτητη για να επικολληθεί οποιοδήποτε υλικό (παρκέ, πλακάκι, εποξειδική βαφή, πλαστικός τάπητας). Ειδικά για το παρκέ, την εποξειδική βαφή και τον τάπητα απαιτείται τέλεια επιφάνεια.
Εφαρμόζουμε τσιμεντοκονία, ελαφροσκυρόδεμα και αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία έτοιμα στον χώρο της κατασκευής με μπετονιέρα απευθείας από την μονάδα παραγωγής σκυροδέματος. Ασύγκριτη ποιότητα υλικών και οικονομίας.
 
 
 
 
 
Εξομάλυνση - Γεμίσματα Δαπέδων
 
 
 
Sika ViscoChape
Ειδικά για την ενδοδαπέδια θέρμανση, τα παραδοσιακά κονιάματα δεν μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωτική πλήρωση των κενών γύρω από τους σωλήνες, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση του συστήματος θέρμανσης, που έχει σαν συνέπεια οικονομική απώλεια για το χρήστη.
Το Sika ViscoChape® είναι η καινοτομία της Sika στον τομέα των κονιαμάτων εξομάλυνσης, που αντιμετωπίζει τα παραπάνω προβλήματα προσφέροντας ταυτόχρονα βελτιωμένη οικονομία και ποιότητα.
 
 
 
 
 
Εξομάλυνση - Γεμίσματα Δαπέδων
 
 
 
Το Sika ViscoChape® μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις που εφαρμόζονται και οι παραδοσιακές τσιμεντοκονίες δαπέδων και να δεχτεί τα συνήθη συστήματα επικαλύψεων.
Το Sika ViscoChape® παράγεται από τη Μονάδα Ετοίμου Σκυροδέματος και παραδίδεται στον πελάτη έτοιμο προς εφαρμογή. Η παραγωγή του γίνεται με συνδυασμό προσμίκτων σκυροδέματος τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν στο τελικό προϊόν: • υψηλή ρευστότητα και αυτοεπιπέδωση • βελτιωμένη αντλησιμότητα
 
 
 
 
• ταχεία εξομάλυνση • μειωμένη συρρίκνωση και ελαχιστοποιημένo κίνδυνο ρωγματώσεων • αυξημένες αρχικές και τελικές αντοχές • βελτιωμένη τελική επιφάνεια (ακρίβεια εφαρμογής).